Για την IRS Marine Insulations

Προϊόντα ποιότητας

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μόνωσης, έγκαιρα και πιστοποιημένα. Έχουμε θέσει υψηλά πρότυπα στην ποιότητα υπηρεσιών και στην απόδοση με την έγκαιρη παράδοση κάθε έργου εντός του συμφωνημένου προϋπολογισμού.

Έμπειρο προσωπικό

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι οι τεχνικοί μας είναι το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα. Μετά την καθοδήγηση από τον Μηχανολόγο Μηχανικό της μελέτης, φέρνουμε πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πιστοποιημένοι Τεχνικοί

Η εταιρεία μας είναι ειδικός τεχνικός εργολάβος, ο οποίος δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς σε όλο τον κόσμο. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας επιτρέπουν να παρέχουμε στους πελάτες μας  αποδοτικότητα και  καινοτομία.