Υπηρεσίες μόνωσης πλοίων & σκαφών

servvv

Μονώσεις κλιματισμού

Μονώσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων, μονώσεις δικτύων ψύξης & ατμού, σωληνώσεων ψύξης με πετροβάμβακα ή αφρώδη υλικά.

servvv

Θερμικές μονώσεις

Θερμικές μονώσεις σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων, σωληνώσεων εξαγωγής καυσαερίων, ατμού, Θερµικές µονώσεις καταστρωµάτων και διαφραγμάτων

servvv

Πυροπροστασία

Μονώσεις πυρασφάλειας class A15/A30/A60 καταστρωμάτων, διαφραγμάτων, πυράντοχη μόνωση λεβήτων, πυροφραγμοί.

servvv

Ηχητικές Μονώσεις

Ηχομονώσεις μηχανοστασίων, ηχοαπορροφήσεις fan room, μόνωση και απορρόφηση ήχου σε σκάφη αναψυχής, ηχομονωτικά.

Ενδεικτικές φωτογραφίες